De behandeling

I.Tomas

Klassieke Homeopathie
TCM
Acupunctuur
Chinese Kruidengeneeskunde
Individuele Coaching

Praktijk voor:

Het intake-consult duurt meestal anderhalf tot twee uur.

 

Tijdens dit eerste consult wordt het anamnese-formulier besproken, met name gericht op die onderwerpen die mij, na het lezen van het formulier, nog niet (geheel) duidelijk zijn.

 

Door middel van diverse diagnose-technieken (waaronder in ieder geval de Chinees geneeskundige tong- en polsdiagnostiek en de Ryodoraku-meting, en indien nodig iriscopie, buikdiagnostiek, etc.) probeer ik een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw probleem en van de samenhang van oorzaken die hebben geleid tot uw klacht(en).

 

Op basis van het verkregen beeld wordt één van de beschreven, voor uw situatie meest effectieve, behandelingsvormen gekozen. De redenen van deze keuze zal met u worden besproken. Wanneer iemand een uitgesproken voorkeur heeft voor een specifieke therapie-vorm, zal ik daarmee uiteraard rekening houden, tenzij mijn therapeutische verantwoordelijkheid daarmee in het gedrang komt (het komt voor dat iemand kiest voor een methode waarvan ik uit ervaring weet dat die niet effectief is bij die klacht). In dat geval zal ik dat uiteraard duidelijk aangeven.

 

Een vervolgconsult duurt meestal drie kwartier tot een uur. Aan het begin van ieder vervolgconsult vindt steeds een evaluatie plaats van de effecten van de voorgaande behandeling, van het ingenomen homeopatische medicijn of van de ingenomen Chinese kruiden. Aan de hand van deze evaluatie wordt bepaald of de behandeling op dezelfde wijze moet worden voortgezet, of dat een aanpassing nodig is om de gewenste doelstelling te bereiken.

 

Het aantal noodzakelijke behandelingen is afhankelijk van de aard van de klachten en van de gekozen behandelingsvorm. In de meeste gevallen kan hiervan een prognose worden gegeven na het intake-consult en de verwerking daarvan in de vorm van de analyse/diagnose.

 

Om toch enige indicatie te geven:

meestal vindt bij chronische klachten een vervolgconsult acupunctuur bij aanvang van de behandeling een keer per drie of vier weken plaats. Dit geschiedt gemiddeld vier tot vijf maal. Daarop volgen meestal drie of vier behandelingen met een steeds langere tussenpoze, bijv. een maal per acht tot twaalf weken, bestemd voor het consolideren van de behandeling.

Vervolgconsulten klassieke homeopathie en Chinese kruidengeneeskunde vinden meestal één maal per zes tot acht weken plaats.

Bij acute klachten zijn meestal minder consulten nodig, die korter op elkaar plaatsvinden. Als acupunctuur met Chinese kruidengeneeskunde wordt gecombineerd, wordt dit in een vervolgconsult geïntegreerd.

 

Vanzelfsprekend wordt ook het verloop van de behandeling in medisch opzicht zorgvuldig gevolgd. Als er aanleiding is om u tussentijds naar andere vormen van diagnose of hulpverlening (bijvoorbeeld huisarts of specialist) te verwijzen, zal ik dat onmiddellijk met u bespreken.