informatie- en adviesconsult

I.Tomas

Klassieke Homeopathie
TCM
Acupunctuur
Chinese Kruidengeneeskunde
Individuele Coaching

Praktijk voor:

Voordat kan worden besloten om een behandelingstraject te starten, dient een informatie-en adviesconsult plaats te vinden.

Dit informatie- en adviesconsult geschiedt op afspraak, is telefonisch, kosteloos en duurt ongeveer 30 minuten.

 

Het doel hiervan is meerledig:

*††††††††††† ik moet een zo helder mogelijk beeld krijgen van de klacht(en) waarbij U hulp †††††††††††† zoekt; †††

*††††††††††† ik moet met redelijke zekerheid (op basis van kennis en ervaring) kunnen inschatten †††††††††††† of en hoe ik U bij deze klacht(en) therapeutisch kan ondersteunen;

*††††††††††† U moet vragen kunnen stellen over de mogelijke behandelingsvormen, of over de †††††††††††† mogelijkheden van behandeling van uw specifieke klacht in het bijzonder;

*††††††††††† U moet de mogelijkheid krijgen om te voelen of het met mij "klikt" op

†††††††††††† menselijk/relationeel vlak;

*††††††††††† U moet kunnen beoordelen of hetgeen ik te bieden heb ook aansluit bij waaraan u †††††††††††† behoefte hebt, of bij wat u verwacht.

 

Op deze manier wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat er pas inspanningen worden verricht en kosten worden gemaakt, als er redelijkerwijs positieve resultaten van kunnen worden verwacht.

 

Als naar aanleiding van het informatie- en adviesconsult wordt besloten om samen aan het werk te gaan, zullen afspraken worden gemaakt voor het intake-consult en voor een aantal vervolgconsulten, om ook na de intake continuŽteit van de behandeling te kunnen inbouwen.

 

Intakeconsult

 

Ten behoeve van het intake-consult zal aan u tevoren een, zeer uitgebreid, anamnese-formulier worden toegezonden, wat ik graag uiterlijk ongeveer 3 dagen voor het intake-consult ingevuld naar mij teruggezonden wil hebben. Daarmee kan ik mij grondig voorbereiden op het intake-consult, en kan deze effectief plaatsvinden (als ik alle vragen mondeling tijdens het intake-consult zou moeten stellen, zou deze ongeveer 9 uur duren).

 

Eveneens zal dan aan u een "Behandelcontrakt" worden toegezonden, wat door zowel mij als door u zal worden ondertekend. Dit is nadrukkelijk geen contrakt waarmee de therapeutische relatie onverbrekelijk verbonden wordt: het zou beter "Behandelafspraken" genoemd kunnen worden. De beroepsverenigingen vereisen een dergelijk contrakt, en met redenen:

 

*††††††††††† het moet u duidelijk zijn waarvoor ik verantwoordelijk ben en waarop u mij moet †††††††††††† kunnen aanspreken;

*††††††††††† ik moet erop kunnen rekenen dat u de door mij verstrekte informatie hebt gelezen †††††††††††† en dat u het anamnese-formulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld;

*††††††††††† ik moet ervan kunnen uitgaan dat voedingsadviezen, gebruiksaanwijzingen voor †††††††††††† homeopathische middelen en/of Chinese kruiden etc. zo goed mogelijk door u †††††††††††† worden opgevolgd, of dat u, als dat om welke reden dan ook niet lukt, dat zo †††††††††††† spoedig mogelijk met mij zult bespreken om de therapeutische voortgang zoveel †††††††††††† mogelijk te kunnen waarborgen;

*††††††††††† u moet de zekerheid hebben dat ik, wanneer ik tot de conclusie kom dat ik u niet †††††††††††† verder kan helpen, dit onmiddelijk met u zal bespreken, zodat we samen kunnen †††††††††††† bekijken hoe/door wie u verder geholpen zou kunnen worden.

 

De voor het betreffende jaar geldende tarieven worden tijdens het informatie- en adviesconsult vermeld, en worden tevens voordat het intake-consult plaatsvindt schriftelijk toegezonden.

 

Consulten kunnen worden afgesproken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 u. en 17.00 u. De woensdag is bestemd voor het maken van analyses/diagnoses, het samenstellen van Chinese kruidenformules, het zoeken van homeopathische geneesmiddelen, etc. Tevens worden op de woensdag meestal de informatie- en adviesconsulten gepland.

 

Natuurlijk is behandeling mogelijk voor baby's, kinderen, volwassenen en ouderen.

 

In verband met de drukte in de praktijk is het raadzaam dat u rekening houdt met een wachttijd; deze varieert in de regel van 4 weken tot een aantal maanden.