Chinese kruidengeneeskunde

I.Tomas

Klassieke Homeopathie
TCM
Acupunctuur
Chinese Kruidengeneeskunde
Individuele Coaching

Praktijk voor:

Zoals is beschreven bij Traditionele Acupunctuur, is ook behandeling door middel van Chinese kruiden in staat om de kwaliteit, de activiteit, het stromen en de verdeling van lichaamsenergie (Qi) te herstellen. Er is, in vergelijking met Traditionele Acupunctuur, wel een duidelijk accent-verschil.

 

Als de vitaliteit of reactiekracht in een patiënt te sterk verzwakt is, is behandeling van de meridiaanpunten alléén vaak onvoldoende en minder succesvol: er is dan onvoldoende energie in het lichaam van de patiënt aanwezig om in beweging te kúnnen zetten. Organen en systemen zijn dan niet meer in staat om door middel van energetische activering alléén

te kunnen worden opgebouwd. In deze situaties is materiële substantie nodig om het lichaam te versterken.

 

Chinese kruiden zijn wél in staat deze diepere leegtes of tekorten van allerlei soorten energie aan te vullen en het eigen systeem van transformatie van voeding en drank tot levensenergie in gang te zetten. Herstel van de kwantiteit van energie is een unieke kracht van Chinese kruiden. Een andere belangrijke kracht is stimuleren van het lichaam tot het uitscheiden van afvalstoffen.

 

In de praktijk blijkt vaak de combinatie van Chinese Kruidengeneeskunde met het behandelen van meridiaanpunten het meest effectief te zijn: Chinese kruiden zorgen daarbij voor het daadwerkelijk versterken van het gehele systeem, terwijl de behandeling van de meridiaanpunten ervoor zorgt dat die energieën ook op de gewenste plaatsen kunnen komen.

 

De resultaten van Chinese Kruidengeneeskunde zijn meestal diepgaand en blijvend van aard. Ook hier kan niet alleen de klacht, maar ook de wortel van het probleem worden behandeld.

 

Voorbeelden van ziektes en klachten die door middel van Chinese Kruidengeneeskunde te behandelen zijn, kunt u lezen aan het einde van het deel "Natuurlijke Geneeskunde" op deze website.

 

Chinese kruiden kunnen, in deze praktijk, worden genomen in de vorm van granulaat of tabletten. Aan tabletten is slechts een kleine hoeveelheid magnesium toegevoegd, omdat anders de tabletteer-machine vastloopt, verder niets.

 

Van groot belang is om te vermelden dat de Chinese kruiden waarmee ik werk steeds onder strenge controle staan: zij hebben allen een apothekerscertificaat en worden gecontroleerd op zuiverheid, aanwezigheid van zware metalen, pesticiden, gisten, schimmels, bacteriën etc.

Uiteraard maak ik geen gebruik van Chinese kruiden die voorkomen in het C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora)-verdrag: dit houdt in dat ik geen ingrediënten gebruik die voorkomen op de lijst van bedreigde dier- en plantensoorten. Dus géén "tijger-bot", bijv. Maar ik gebruik ook géén producten waarmee, bij het "oogsten" ervan, dierenleed wordt veroorzaakt, zoals bijv. "beren-gal".

Ik schrijf ook geen zgn. "patent-medicijnen"voor, omdat de inhoud daarvan meestal slechts ten dele bekend, en niet gegarandeerd, is.