Natuurlijke geneeskunde

I.Tomas

Klassieke Homeopathie
TCM
Acupunctuur
Chinese Kruidengeneeskunde
Individuele Coaching

Praktijk voor:

De later op deze website beschreven, in deze praktijk mogelijke, behandelingsvormen zijn te beschouwen als "specialisaties" van natuurlijke geneeskunde.†

Vier gemeenschappelijke kenmerken hiervan zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijke geneeskunde is vooral zeer krachtig in het behandelen van klachten door vermindering of verlies van functies van organen waarvan het weefsel nog niet onomkeerbaar stuk is.

 

Reguliere geneeskunde kan dit soort klachten over het algemeen niet, of veel minder goed, behandelen, maar is op haar beurt weer vaak onontbeerlijk bij het behandelen van aandoeningen waarbij onomkeerbare weefselschade is. Ook wanneer snel en krachtig moet worden ingegrepen om weefselschade of levensbedreigende situaties te voorkomen is reguliere geneeskunde de op dat moment aangewezen methode.

 

Natuurlijke geneeskunde wordt steeds vaker Complementaire geneeskunde genoemd; een benadering die ik nadrukkelijk onderschrijf. Complementaire geneeskunde kan heel goed ondersteunend en aanvullend werken bij een reguliere behandeling.

Een voorbeeld hiervan: als bij een heftige, acute blaasontsteking, met het risico van een opstijgende infectie die kan leiden tot nierbekkenontsteking, het door uw reguliere huisarts voorgeschreven antibioticum noodzakelijk is, kan natuurgeneeskundige zorg daarbij bijdragen door middel van:

 

 

 

 

 

 

 

Een ander voorbeeld: als bij iemand die kanker heeft regulier geneeskundig noodzakelijkerwijs chemotherapie wordt ingezet, kan dit leiden tot een afname van witte en rode bloedlichaampjes. Chinese kruidengeneeskunde is in staat om de aanmaak van witte en rode bloedlichaampjes te stimuleren.††††

 

Natuurlijke geneeskunde behandelt omkeerbaar functieverlies door het herstellen of versterken van de aanwezige lichaamsenergie en van organen, of deze aan te zetten tot een grotere effectiviteit. In principe zijn dus alle acute ťn chronische ziektes en klachten heel goed door natuurlijke geneeskunde behandelbaar, zolang er nog geen onomkeerbare weefselbeschadiging heeft plaatsgevonden.

Voorbeelden hiervan zijn: hyperactiviteit, nervositeit, depressies, angsten, slapeloosheid, moeilijk verwerkbaar verdriet, shock of trauma, hyperventilatie, migraine, vele soorten pijnen, (overgevoeligheid voor) infecties van b.v. het keel-, neus-, oorgebied of de blaas, menstruatieproblemen, overgangsklachten, vruchtbaarheidsproblemen bij zowel de vrouw als de man, maag- en darmklachten, pijn bij het doorkomen van tandjes en kiesjes, hoge of lage bloeddruk, te hoog cholesterolgehalte in het bloed, galstenen, aambeien, allergieŽn,† huidaandoeningen zoals eczeem of psoriasis, rugklachten, reuma, r.s.i., algehele zwakte (bijvoorbeeld na een uitputtende ziekte), de meeste vormen van bloedarmoede, verslavingen aan tabak, alcohol of cannabis, enzovoort.

 

Tijdens het Informatie- en Adviesconsult (zie later op deze website) zal met u uitgebreid worden besproken of uw specifieke klachten, of de specifieke klachten van uw kind, behandelbaar zijn door middel van natuurlijke geneeskunde.

 

In het navolgende worden de specifieke natuurgeneeskundige methodes waarmee ik werk, beknopt besproken.

Uiteraard zal tijdens de behandeling desgewenst meer worden uitgelegd betreffende de behandelingsvorm waarvoor wordt gekozen.

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

*

Natuurlijke geneeskunde heeft vooral een geheel eigen benadering van ziekte en gezondheid: zij ondersteunt het Zelfgenezend Vermogen, dit is de natuurlijke geneeskracht van mensen en stimuleert deze tot grotere activiteit;

Natuurlijke geneeskunde ziet de mens als een onafscheidelijk onderdeel † van de natuur. Ook de mens is onderhevig aan natuurwetten. In natuurlijke geneeskunde staat de "Vitaliteit", ofwel het "Levensprincipe", dat zorgt voor het "leven" in de materie † en in het organisme, centraal. Hiermee worden ůůk het lichaamseigen aanpassingsvermogen, het afweervermogen, en het herstelvermogen bedoeld;

Natuurlijke geneeskunde gebruikt behandelingsmethoden en -middelen, die, mits juist toegepast, geen schade aan de patiŽnt kunnen toebrengen;

Natuurlijke geneeskunde draagt bij aan het vergroten van uw inzicht in het ontstaan van uw ziekte, om herhaling ervan, waar mogelijk, te voorkomen.

*

*

het opheffen van schadelijke neveneffecten van antiobiotica op bijv. de darmflora;

het behandelen van het patroon dat heeft geleid tot blaasontsteking, zodat het risico van herhaling van het optreden hiervan sterk wordt verminderd en het systeem van die persoon serieus wordt genomen in het zich op die manier uiten van een bestaande disharmonie.