Sinds januari l996 praktizeer ik full-time aan het adres Sint Annastraat 7 in Nijmegen.

 

De dagopleidingen tot klassiek homeopaat en traditioneel acupuncturist heb ik gevolgd aan het Nederlands College voor Natuurgeneeskunde in Hilversum, één van de oudste en meest vooraanstaande, vier-jarige, hogere beroepsopleidingen tot natuurgeneeskundig therapeut in Nederland.

 

Aanvullend heb ik de acupunctuuropleiding gevolgd aan het Anglo-Dutch Institute for Oriental Medicine in Overveen.

 

De opleiding tot herbalist (Chinese kruidengeneeskunde) heb ik gevolgd bij François Ramakers, één van de meest deskundigen op dit gebied in West-Europa. Masterclasses heb ik ondermeer gevolgd bij de hr. Jan Schroën, prof. dr. Li Jie, dr. Robin Tiberi, dr. Alex Tiberi, de hr. Mazin Al-Kafaji, mw. Harriet Beinfield, de hr. Efrem Korngold en de hr. Jeremy Ross.

 

Ik ben aangesloten bij twee gerenommeerde beroepsverenigingen:

de N.V.A. (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur)

en de N.W.P. (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst) - met de licentie voor homeopathie.

Bij de N.V.A. ben ik tevens opgenomen in het Herbalistenregister.

 

Deze beroepsverenigingen stellen strenge eisen aan opleiding en praktijkvoering van haar leden, hetgeen u de garantie geeft voor een hoge kwaliteit van de behandeling.

 

Deze Verenigingen staan garant voor goede, betrouwbare homeopaten, acupuncturisten en herbalisten, die naast minimaal een hogere beroepsopleiding op westers medisch gebied, ook minimaal een hogere beroepsopleiding in homeopathie, acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde hebben gevolgd.

 

De beroepsverenigingen verplichten haar leden om jaarlijks geaccrediteerde bijscholingen te volgen voor iedere therapie-vorm, om hiermee het kwaliteitsniveau van kennis en  behandelingen te kunnen blijven waarborgen.

 

De doorgaande opleiding Individuele Coaching volg ik sinds 2000 gedurende vijf weken per jaar bij John de Ruiter, het College of Integrated Philosophy, Canada/Europa.

 

Na het volgen van de training bij Byron Katie werd ik Facilitator van "The Work", wat een belangrijk instrument is bij individuele coaching.

 

Het belang van het kunnen aanbieden van meerdere therapie-vormen heeft zich in de jaren dat ik praktizeer ruimschoots bewezen: een mens/klacht kan effectiever behandeld worden door middel van acupunctuur en/of chinese kruidengeneeskunde; terwijl een andere persoon/klacht veel effectiever behandeld kan worden door middel van bijv. klassieke homeopathie.

En soms is een afwisseling of aanvulling van verschillende therapie-vormen nodig, om een zo groot mogelijke toestand van gezondheid te bereiken of te handhaven.

 

De AGB-code voor de praktijk is 90-000.636, ten name van I. Tomas.

De AGB-code zorgverlener / acupunctuur is 90-043.491, ten name van J.J.M. Tomas, en

de AGB-code zorgverlener / homeopathie is 90-021.871, ten name van I. Tomas.

 

 

 

IVsha tomas

I.Tomas

Klassieke Homeopathie
TCM
Acupunctuur
Chinese Kruidengeneeskunde
Individuele Coaching

Praktijk voor: