Vergoeding door verzekeraars

I.Tomas

Klassieke Homeopathie
TCM
Acupunctuur
Chinese Kruidengeneeskunde
Individuele Coaching

Praktijk voor:

Bijna alle ziektekostenverzekeraars vergoeden, geheel of gedeeltelijk de kosten van behandeling door een N.V.A.-acupuncturist en/of N.W.P-homeopaat.

 

Het maximum van de vergoeding is afhankelijk van de specifieke aanvullende ziektekostenverzekering die is afgesloten, en kan jaarlijks enigszins wijzigen:

uw zorgverzekeraar kan u exact informeren over het maximum van uw vergoeding per jaar, en eventueel over het maximum van uw vergoeding per dag of per consult.

 

In sommige gevallen kan het zinvol zijn om een hogere aanvullende verzekering af te sluiten of om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar; dit zal tijdig met u worden besproken.